BioART AB investerar USD 2 miljoner i ReformTech Sweden AB

Stockholm, 6:e juli, 2010 - ReformTech Sweden AB meddelade idag att företaget BioART AB investerar USD 2 miljoner i ReformTech Sweden AB - världsledande på att utveckla rena värmare, katalytiska reformer system och system för avgasrening, baserat på en egenutvecklad och patenterad reaktor- och bränsleomvandlingsteknologi.

ReformTech erbjuder sina kunder ett brett utbud av innovativa lösningar för både mobila och stationära applikationer. Kärnan i ReformTech produkter är en flexibel bränsleomvandlingsplattform, som möjliggör konstruktion och byggnation av ett kompakt och robust reformer system som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer och bränslen samt skalas upp eller ner för att passa kundernas specifika behov .

 - Det är mycket glädjande att få BioART som partner och delägare. BioART är finansiellt starka och har ett långsiktigt engagemang som passar vår strategi väl. Det investerade kapitalet kommer att hjälpa oss anpassa vår teknikplattform tillsammans med ett större antal nya kunder. Det kommer också att öka takten i vår internationella expansion och kommer tillåta oss att ha en starkare marknadsnärvaro i både Kina och USA där vi förväntar oss en snabb försäljningstillväxt de närmaste åren. Den globala marknaden för våra produkter är enorm och kapitaltillskottet hjälper oss att aktivt delta i branschens pågående övergång till mer miljövänliga energi- och framdrivningssystem, säger Fredrik Engelhardt, VD ReformTech.

- Svenska företag är världsledande inom miljöteknik branschen, som nu upplever en enormt ökad tillväxt internationellt. ReformTech är ett företag med banbrytande produkter och omfattande kunskap hos ledning och personal. Nu är det dags för ReformTech att etablera sina produkter internationellt och att expandera företaget för möta den ökande efterfrågan från marknaden. Hittills har den primära fokusen för ReformTech varit att utveckla grundplattformen och att utveckla det grundläggande produktutbudet. Nästa steg i utvecklingen blir att öka effektiviteten för den tekniska plattformen, expandera produktutbudet och att utforma kundanpassade lösningar för ReformTech’s kunder. ReformTech har en teknik som är ledande inom detta område, och vi förutspår en ljus framtid för ReformTech där vi tillsammans gör bolaget marknadsledande, säger Magnus Ericsson, VD BioART AB.

Daniel Hagström, vice VD & grundare, ReformTech Sweden AB
Mobil: +46 70 319 75 05
E-mail: daniel.hagstrom@reformtech.se 

Om ReformTech Sweden AB

ReformTech grundades av en grupp världsledande experter inom områdena miljö katalys, bränsle reformering och industriell produktion. ReformTech strävar efter att professionalisera den mobila marknaden för vätgasreformering samt marknaden för rena katalytiska värmare. ReformTech erbjuder sina kunder ett brett utbud av innovativa lösningar för både mobila och stationära applikationer. För mer information se www.reformtech.se.

Taggar:

Dokument & länkar