Kronprinsessan inviger minnesmärke vid ceremoni i Ramlösa Brunnspark den 26 augusti 2010

Torsdagen den 26 augusti invigs ett minnesmärke över flyktingmottagningen i Ramlösa Hälsobrunn under bland annat andra världskriget. Invigningen förrättas av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Kronprins Haakon. Minnesmärket, som utformats av det internationellt kända konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz, markerar den humanitära insats som Vita bussarnas ankomst till Ramlösa Hälsobrunn innebar.

Inom ramen för projektet ”Skåne i humanitetens tjänst. Medmänsklighet i flyktingmottagandet – då och nu” avser Region Skåne att högtidlighålla minnet av Ramlösa Hälsobrunn som mottagningsplats för stora flyktinggrupper: bland annat danskar av judisk härkomst 1943, Folke Bernadotteaktionen ”Vita Bussarna” 1945 och ungerska flyktingar 1956.

Med anledning av dessa humanitära insatser kommer Region Skåne i samverkan med Helsingborgs stad låta resa ett minnesmärke skapat av det internationellt kända konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz. Monumentet invigs vid en ceremoni den 26 augusti 2010 av HKH Kronprinsessan Victoria av Sverige och HKH Kronprins Haakon av Norge. Närvarar och talar gör även Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg och förutvarande ordförande i FN:s generalförsamling, ambassadör Jan Eliasson. Programmet avslutas med en aktivitet för särskilt inbjudna gäster i Humanitetens hus i Malmö. Representanter från media är välkomna att delta även här.   

Efter avtäckningen finns tid för kortare intervjuer och fotografering.

Tid: Ceremoni i Ramlösa Brunnspark 13.45 – 15.30. Humanitetens hus i Malmö 16.30 – 18.30.

Medierepresentanter hämtar sina ackrediteringskort mellan kl 12.00 – 13.30. Mer information om ackreditering kommer i samband med anmälan.

Plats: Ramlösa Brunnspark.

Ackreditering beviljas endast till press och media som innehar presskort. Som journalist eller fotograf är du välkommen med din ansökan om ackreditering senast fredagen den 13 augusti. Din ansökan skickar du till: farshad.shadloo@aspekta.se

Vi ber er fylla i bifogade ackrediteringsblankett med namn, arbetsgivare, uppgift (fotograf, journalist, annat) samt vilka personer ni önskar att intervjua (enskild intervju om max 3 minuter i mån av tillgänglighet och tid).

Press- och mediefrågor:

Magnus Dahl, 0708-30 05 60, magnus.dahl@aspekta.se

Farshad Shadloo, 0734-41 41 95, farshad.shadloo@aspekta.se

Frågor om projektet:

Rolf Tufvesson (KD), regionråd, 0705-17 31 04

Lars Johansson, projektledare, 0706-88 48 10

Dokument & länkar