Hjulen rullar vidare

En rullstol kan förändra livet för en funktionshindrad människa. Sedan 2011 samarbetar Regionservice med Sahlgrenska International Care för att utrangerade hjälpmedel och textilier ska komma till nytta i andra delar av världen.

Varje år utrangeras en stor mängd textilier och hjälpmedel. I vissa fall har det kommit billigare eller nyare alternativ, vilket gör att vissa produkter inte längre efterfrågas. Det kan också handla om äldre produkter som inte längre går att reparera då det saknas reservdelar.

2011 inledde Hjälpmedelscentralen inom Regionservice ett samarbete med Sahlgrenska International Care. Sahlgrenska International Care samarbetar i sin tur med biståndsorganisationen Human Bridge.

- Det är vår uppgift att koordinera och kvalitetssäkra det materialbistånd som Västra Götalandsregionens olika förvaltningar utrangerar och donerar. Vi följer också upp Human Bridge som organisation och säkrar att de jobbar på ett bra sätt, både i Sverige och i deras mottagarländer, säger Anders Lygdman, biståndssamordnare på Sahlgrenska International Care.

- Tidigare var det många biståndsorganisationer som hörde av sig direkt, men det tog tid att undersöka seriositeten och om biståndet verkligen hamnade rätt, berättar Janne Malmborg, enhetschef Hjälpmedelscentralen.

Vid donation av hjälpmedel och sjukhusutrustning är det viktigt att det finns ett identifierat behov i mottagarlandet. Till grund ligger Världshälsoorganisationens riktlinjer och EU:s kriterier för ansvarstagande både hos givare och mottagare. Human Bridge verkar i cirka 30 länder, bland annat Syrien, Ukraina, Somalia och Etiopien. Under 2014 donerades 48 ton sjukhustextilier, 350 rullstolar och 600 sjukhussängar.

- Genom samarbetet med Sahlgrenska International Care och Human Bridge kan vi säkra att vi både följer gällande lagstiftning och att hjälpmedlen kommer till nytta, säger Janne Malmborg.

Fakta om Sahlgrenska International Care

Sedan 2008 ansvarar Sahlgrenska I.C. för koordineringen av Västra Götalandsregionens internationella materialbistånd. Arbetet bedrivs i samarbete med organisationen Human Bridge, och har ambitionen att följa Sveriges riksdags fastslagna biståndsriktlinjer i Politik för Global Utveckling (PGU). Sahlgrenska I.C. prioriterar att materialbiståndet ska vara relevant, effektivt, genomförbart och hållbart i alla led från givarförvaltning till mottagare. En god hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna nyttja sociala och politiska rättigheter. Genom vårt arbete är vi med och hjälper till att förbättra hälsovårdssystem och med det öka fattiga människors möjligheter att få tillgång till sjukvård och därmed också förbättrade livsvillkor.

Kontakt: Ordförande Peter Hermansson (M), 0727-27 30 71, 1:e vice ordförande Roland Wanner (MP), 0703-66 03 83, 2:e vice ordförande Lena Hult (S), 0705-56 17 84 eller servicedirektör Thomas Front, 0700-20 59 75

Taggar:

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera