Nya köket på SU/Sahlgrenska är invigt!

Torsdagen den 13 oktober invigdes det nya toppmoderna storköket på Sahlgrenska i Göteborg. Efter ett års renovering omfattar storköket på ca 2400 kvadratmeter bland annat ett dietkök, ett bageri, brickservering och förpackningsrum för kylda maträtter. 

Köket invigdes av servicedirektör Thomas Front och inbjudna gäster från de ansvariga verksamheterna Regionservice, Västfastigheter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fick vara med på en rundvandring i det nya köket. Bland annat fick man en demonstration av det nya bageriet och produktionen av kylda portionsrätter som ger ytterligare valmöjligheter för patienterna, utöver den ordinarie menyn.

Beslutet att bygga om köket på SU/Sahlgrenska togs av servicenämnden 2013. Köket hade då bedrivit sin verksamhet i nuvarande lokal sedan 1950-talet och var i stort behov av upprustning och investeringar. Under ombyggnaden har lokalen blåsts ut helt och hållet och matproduktionen har delats upp mellan SU/Mölndal, SU/Östra, restaurang Gastronomen på Sahlgrenska samt ett litet provisoriskt kök i en annan lokal på Sahlgrenska-tomten.

- Jag vill verkligen tacka alla medarbetare, säger Maria Zenovon, sektionschef för köket på SU/Sahlgrenska. Alla har hjälpts åt under den här tiden och gjort sitt yttersta så att vi har kunnat leverera mat till våra patienter. Nu känns det jätteroligt att få påbörja produktionen i vårt nya fina kök!

- Att bygga ett kök som ska serva 550 patienter vid varje serveringstillfälle har varit ett utmaning, säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider. En stor del av planeringen är logistik och hur maten snabbast ska kunna nå patienten utan att tappa kvalitet. Med detta nya kök kan vi erbjuda nylagad mat men också en ökad flexibilitet på måltiderna som jag hoppas att patienterna kommer att uppskatta.

Personalen kommer nu att få utbildning, i bland annat den nya maskinparken, inför starten av produktionen som är planerad till den 24 oktober. I snitt producerar Sahlgrenska köket 550 patientportioner till varje måltid, lunch och middag, som serveras årets alla dagar. Köket producerar också ca 500 restaurangluncher per dag, måndag till fredag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Maria Zenovon
Sektionschef Måltider Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionservice
Mobil: 0700-20 65 58 e-post: maria.zenovon@vgregion.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om köket på Sahlgrenska
Syftet med kökets ombyggnad har varit att möta Västra Götalandsregionens fastslagna målbild för patientmåltidprocessen där ökad flexibilitet, valmöjlighet och kvalitet står i fokus. Ombyggnaden säkerställer också de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet och god arbetsmiljö.

Multifunktionella kök
Ett kök - flera funktioner. Traditionellt så byggs produktionskök för att producera antingen varm mat eller mat som kyls för att sedan värmas upp. Med det nya produktionsköket på SU/Sahlgrenska sjukhuset behöver man inte välja. Fokus kommer att ligga på att producera varm och nylagad mat från grunden, men det finns även möjlighet att producera kylda rätter för de som av olika skäl inte vill eller kan äta på ordinarie serveringstider. 

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar