Sänkt sjukfrånvaro och budget i balans

Vid servicenämndens sammanträde presenterades Regionservice årsredovisning. Förvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö har gett resultat, sjukfrånvaron har gått ner från 9,01% till 7,88%.

Regionservice dedikerade arbete med sjukfrånvaron har gett goda resultat. Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga yrkesgrupper och åldrar jämfört med föregående år. Ny metod för systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete har införts och förvaltningen har ett pågående samarbete med Institutet för stressmedicin och företagshälsovården (Hälsan & Arbetslivet). 

- Friska medarbetare som trivs på sitt arbete är en förutsättning för en fungerande verksamhet och har därför varit ett av servicenämndens prioriterade mål för året, säger Peter Hermansson (M), ordförande servicenämnden. Regionservice är på rätt väg och för att inte tappa fart är sjukfrånvaron något vi fokuserar på även 2018.

Under året intensifierades arbetet med uppgifts- och kompetensväxling mellan servicepersonal och vårdpersonal. I nära samarbete med vårdförvaltningarna, har vissa arbetsuppgifter inom service gått över till Regionservice.

- Ett exempel som är värt att nämna är när Regionservice tog över slutstädning av operationssalarna på Uddevalla sjukhus, menar Peter Hermansson (M). Detta samarbete har ökat kapaciteten med över 300 operationer per år. 

Regionservice uppdrag är att frigöra resurser till vården. I enlighet med styrmodellen för service ska eventuellt överskott inom Regionservice återföras till kundförvaltningarna. Regionservice resultat för 2017 är 0,1 mnkr, efter återbetalning av 43,4 mnkr.

Hjälpmedelscentralens resultat för 2017 blev 2,8 mnkr. En återbetalning på 20,7 mnkr har
genomförts till kunderna inom ramen för samarbetsavtalet

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera