Västra Götalandsregionens kök och restauranger KRAV-certifierade

Livsmedel är en viktig fråga i Västra Götalandsregionens arbete för miljömässigt hållbar utveckling. Sedan oktober 2015 är sjukhusköken och Gastronomens restauranger KRAV-certifierade.

KRAV-certifieringen går hand i hand med Västra Götalandsregionens mål för ekologiska livsmedel; år 2020 ska ekologiska livsmedel stå för hälften av den totala livsmedelsbudgeten. I dagsläget ligger den ekologiska andelen av livsmedel på cirka 37 procent i Västra Götalandsregionens verksamheter. 

-Vi vill med KRAV-certifieringen visa våra kunder att vi satsar på ekologiska livsmedel och att vi har en hög kvalitet på våra produkter, säger Linda Martinsson, enhetschef för måltidsverksamheten. Vår ambition är att minimera förekomsten av bekämpningsmedel i maten samtidigt som vi bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion.  

Inför certifieringen har en miljögrupp arbetat för att harmonisera inköpen och öka antalet ekologiska produkter i måltidsverksamheten. Utvecklingen har sedan följts upp med styrkort per verksamhet. KRAV-certifieringen innebär att man tydliggör den ekologiska märkningen genom systematiskt kontroll. Mängden och typen av råvaror kontrolleras minst en gång per år i varje KRAV-godkänd verksamhet.

Köken och restaurangerna kontrolleras på bland annat följande punkter:

  • Köks- och restaurangpersonal ska ha kunskap om ekologisk produktion.
  • Minst 25 % av livsmedlen ska vara ekologiska, varav hälften KRAV-märkta. 
  • Inga rödlistade fiskar får serveras.
  • Leverantörer ska vara ISO-certifierade och ska kunna styrka att produkterna som levereras uppfyller sagda kriterier.
  • Rengöringsmedel ska vara märkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande.
  • Säkra rutiner vid mottagningskontroll av varor ska finnas.

Vad är KRAV?
KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märkta livsmedel innebär att de är ekologiska och det betyder i korthet att grödor odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att djuren lever ett bra liv, bonden får en bra arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genmodifierade organismer (GMO). Idag finns cirka 800 KRAV-certifierade restauranger, förskolekök, storkök och caféer i Sverige.

Taggar:

Om oss

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare. Regionservice frigör resurser för vården. Vi utvecklar processer och lösningar som gör det enkelt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi skapar värde och bidrar till samhällsnytta genom att vi hjälper VGR att nå sina mål och sin vision. http://regionservice.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar