VI har teknologierna som krävs för att förhindra de värsta effekterna av naturkatastrofer – men de behöver regeringsstöd

Det är dags för regeringar över hela världen att ge sitt stöd för nya teknologier som kan rädda liv, innan det är för sent

Av Sophia Salenius
Sophia Salenius är grundare av och VD på RegPoint.

Tyfonen i Filippinerna påminde oss alla om moder naturs destruktiva kraft.

Trots att vi befinner oss på 2000-talet fortsätter vi att utsättas för det värsta hon har att erbjuda.

Men det behöver inte vara så. Vi har möjligheten att utnyttja mängder av information och de senaste vetenskapsanalyserna för att på ett betydande sätt förbättra överlevandegraden när katastrofer slår till.

Vi har möjligheten att geografiskt lokalisera mobiltelefoner och skicka SMS-meddelanden till alla människor inom ett visst område.

Mobiltelefoner, som finns tillgängliga i alla länder, kan utnyttjas som ovärderliga kommunikationsverktyg.

Det vilar på regeringarna att agera innan det är för sent. Effektiva varningssystem finns redan tillgängliga men politikerna måste ge dem stöd om deras potential ska kunna utnyttjas.

Ingenting är mer värt när det gäller finansiellt stöd från stater, än viljan att spara liv – livet på medborgare vars stater är avsedda att tjäna.

Tsunamin på annandag jul 2004 krävde 230 000 människors liv i fjorton länder runt Indiska oceanen. Närmare 2 miljoner människor fick fly sina hem.

Indonesien blev värst drabbat med en dödssiffra på 170 000. Vågen kostade den indiska ekonomin närmare 5 miljarder $.

Och trots en betydande tidsrymd mellan jordbävningen och tsunamins påverkan togs nästan alla offer på sängen. Det fanns inga varningssystem för tsunamis på plats – och människorna fick betala priset.

Den här månaden har omvärlden fått se den ödeläggelse som naturkatastrofer kan orsaka. Tyfonen Haiyan i Filippinerna var en av de mest kraftfulla stormarna som någonsin registrerats på land, med vindhastigheter på 320 km/h och som påverkade uppemot 11 miljoner människor.

I skrivande stund har stormen dödat 3 600 människor och gjort omkring en halv miljon hemlösa.

Vi har idag teknologin för effektiva tidiga varningssystem med möjligheten att förhindra de värsta effekterna. När nästa katastrof slår till får vi inte stå där och ångra att vi inte införde sådana system. Vi borde göra allt som står i vår makt att skydda människan.

Dessvärre har tidiga varningssystem under de nio år som passerat mellan tsunamin och idag lyst med sin frånvaro runt stora delar av Indiska oceanen, trots att de redan stått färdiga att användas.

Den indiska regeringen har tagit steget och reagerat. The Indian National Center for Ocean Information Services (INCOIS) har upptäckt hur nödvändigt ett effektivt tidigt varningssystem är och har tillsammans med oss planerat att installera ett.

I samarbete med regering och nätoperatörer kan vi skapa en viktig skillnad för människors säkerhet. Vi har redan skapat en viktig förbindelselänk med INCOIS.

Som Dr. Abhijit Gangopadhyay, Dean och professor på Aegis School of Business i New Delhi, sa är detta en fantastisk uppfinning som kan användas i de mest olycksdrabbade länderna i världen.

Världen upplever allt oftare katastrofer idag. Strömavbrott i USA, överstämningar i Pakistan, vulkanutbrott på Island, och naturligtvis de hjärtknipande scenerna som de som nyligen spreds över världen från Filippinerna.

I sådana situationer är tillgängligheten till information avgörande. Tidiga varningar, fakta och rådgivning som kommuniceras på ett effektivt sätt, kan förbättra återhämtningsförmågan efter katastrofer.

Nu måste andra, både på den indiska halvön och på andra platser, följa exemplet.

Politiker – det är upp till er.

  
Sophia Salenius är grundare av och VD på RegPoint. RegPoint är ett hälsotjänstföretag med fokus på att implementera trådlös teknologi i hälsovården över hela världen.
Företaget erbjuder tjänster kring sjukdoms- och katastrofhantering. Salenius senaste uppfinning är ett SMS-baserat tidigt varningssystem för katastrofer. Det har godkänts av den indiska regeringen och vann nyligen Aegis Graham Bells pris i mobil hälsa.

Taggar:

Dokument & länkar