Ge lite, få mycket tillbaka

Flexibelt arbete har visat sig vara en förutsättning för ökad produktivitet

Nästan fyra femtedelar av de svenska respondenterna tycker att flexibelt arbete är en viktig åtgärd för att uppnå högre produktivitet (79 %), enligt den senaste Regus-undersökningen. Detta resultat bekräftar att oavsett ekonomiskt klimat, och särskilt i oroliga tider, fortsätter företag att se över sina strategier för att uppnå högre effektivitet och produktivitet.

Experter är eniga om vad som förbättrar produktiviteten: flexibelt arbete, Cloud computing, knowledge management, bättre kommunikation, utbildning och hälsoåtgärder såsom att ge anställda möjlighet att cykla eller promenera till jobbet. [1]

Denna senaste undersökningen, som visar mer än 20 000 befattningshavares och företagares åsikter i hela 95 länder, grävde djupare i frågan om flexibelt arbete och fann att företagare anser att det inte bara förbättrar de anställdas produktivitet genom att minska den outnyttjade lokalytan och pendlingstiderna, utan att det även hjälper arbetstagare att blir mer effektiva. Respondenterna rapporterade till exempel att flexibelt arbete uppmuntrar till en större ansvarskänsla och främjar bättre beslutsfattande och kreativitet.

Andra resultat i undersökningen visar:

  • 79 % av de svenska respondenterna tycker att flexibelt arbete förbättrar produktiviteten jämfört med 75 % globalt
  • I Sverige tycker 80 % att flexibelt arbete uppmuntrar till en större ansvarskänsla och bättre tidshantering
  • Flexibelt arbete förbättrar också kvaliteten (69 %) och hastigheten (67 %) på beslutsfattandet
  • Flexibelt arbete främjar kreativitet (80 %)
  • Lönsamma affärskontakter gynnas också av flexibelt arbete (74 %)

"Företagen vet att flexibelt arbete förbättrar produktiviteten, men hur detta kommer sig är en blandning av många faktorer, allt från bättre tidshantering och ansvar till minskning av stressen. Med tanke på att flexibelt arbete också avsevärt minskar det oanvända utrymmet är det en win-win-lösning för företag som hoppas på en kostnadsbesparing och ökad produktivitet och välmående hos de anställda", säger Björn Käcke, Sverigechef på Regus.  

"Ekonomiska analytiker lyfter fram ett antal metoder som har visat sig påverka produktiviteten mer än andra. Flexibelt arbete, med fördelar som ökad kreativitet och nätverksmöjligheter, tar sin rättmätiga plats i globala företag som ståndaktigt stöder dess viktiga roll”, avslutar Björn Käcke.


[1] The Guardian, How cloud-based products improve business productivity, 2013; Time, How Data Analysis Boosts Productivity, 9 september 2013; Forbes, 7 Management Practices That Can Improve Employee Productivity, 17 may 2013; The vital 6 percent, NESTA, 2009; Training Mag, Training for Productivity, 15 augusti 2012

Om du vill ha mer information vänligen kontakta: eric@bondpremea.com, 0704-151525

Om Regus

Regus är en global leverantör av arbetsplatser.

Företagets nätverk med fler än 1 700 företagscenter i 100 länder tillhandahåller praktiska, högkvalitativa, fullt utrustade utrymmen där människor kan arbeta, oavsett om det är under några minuter eller flera år. Företag som Google, Toshiba och GlaxoSmithKline väljer Regus så att de kan arbeta flexibelt och göra sina verksamheter ännu mer framgångsrika.

Nyckeln till flexibelt arbete är bekvämlighet och därför är Regus tillgängliga överallt där deras 1,5 miljoner medlemmar vill ha support – stadskärnor, förorter, shoppingcenter och butiker, järnvägsstationer, servicestationer vid motorvägar och kulturcenter.

Regus grundades i Bryssel, Belgien 1989, har sitt huvudkontor i Luxemburg och är listat på Londonbörsen. Mer information finns på: www.regus.se

Om oss

Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret. Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus. Över 1 000 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 200 platser i 550 städer och 91 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se