Svenska företag förutspår fler jobb

Den senaste undersökningen från Regus visar en ökad rekrytering under 2013

Enligt den senaste undersökningen från Regus (Business Confidence Index) planerar 82 % av svenska företag att öka eller bibehålla den nuvarande personalstyrkan under 2013.  Undersökningen där fler än 26 000 företag i 90 länder deltog pekade tydligt mot ökade anställningar av försäljnings- och marknadsföringspersonal i Sverige.  Företagen är positiva trots att Business Confidence Index-talen har sjunkit något i Sverige sedan oktober 2012.  

Viktiga punkter:

  • 46 % av svenska företag rapporterar ökande intäkter, och 33 % rapporterade ökad vinst under de gångna tolv månaderna.
  • Över en fjärdedel (29 %) av företagen planerar att öka personalstyrkan med mer än 5 %.
  • Hela 59 % tror att företag kommer att anställa mer försäljnings- och marknadsföringspersonal, och 24 % framhåller driftspersonal.
  • På det globala planet ligger Regus Business Confidence Index på 114 poäng, en ökning med 3 poäng från oktober 2012.
  • I Sverige ligger detta index på 106 poäng, en minskning med 3 poäng jämfört med för sex månader sedan.

Olivier de Lavalette  Europachef på Regus, säger att ”de viktiga siffrorna handlar inte bara om att företag avser att rekrytera, men att de planerar att investera i försäljning och marknadsföring. Detta visar att företag känner att tiden är inne för att gå ut och sälja”

”Dessa resultat visar att det kommer att finnas ett stort behov av försäljnings- och marknadsföringspersonal under de kommande månaderna. Företag måste tänka på hur de kan både rekrytera och behålla de bästa på området så att de kan förbli konkurrenskraftiga på sin marknad.”

”Alla trender tyder på att möjligheter till flexibla arbetssätt kommer att gå från att vara en extraförmån som är 'trevlig att ha', till ett nödvändigt anställningsvillkor och en nyckel till att skaffa och behålla den bästa personalen på alla företag. När yngre personer blir anställda har de en annorlunda attityd till arbete som prioriterar flexibilitet och livskvalitet över mer traditionella hänsyn. Men flexibla arbetssätt ger också ytterligare fördelar som hjälper företag att minska fasta kostnader för kontorsutrymme och öka personalens produktivitet.[1] "

Resultatet:

  • Globalt planerar 85 % av företagen att utöka eller bibehålla personalstyrkan under 2013, och ett av fyra företag planerar en expansion på mer än 5 %.
  • Så många som 57 % strävar efter att stärka försäljnings- och marknadsföringsavdelningarna.  En stor ökning av anställningar av driftspersonal (40 %) väntas i syfte att öka försäljningen.
  • Småföretag – traditionellt en motor för ekonomisk återhämtning – kommer mest sannolikt att göra större nyanställningar (28 %)
  • Indexet har ökat med 3 poäng sedan oktober 2012
  • Företag som bedriver handel utomlands överträffar fortsatt företag som inte gör det

För mer information finns den fullständiga rapporten på:[1] Rapporten Flexibilitet ger produktivitet, Regus, februari 2012


Om oss

Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret. Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus. Över 1 000 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 200 platser i 550 städer och 91 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se