7-Eleven och Pressbyrån säkrar upp med nytt effektivt larmsystem

Antalet inbrott i handeln har under de senaste åren ökat dramatiskt. För att förebygga angrepp har Reitan Convenience Sweden (RCS) tillsammans med försäkringsbolaget Svedea och säkerhetsföretaget Verified Security tagit fram en effektiv larmlösning. Vid ett eventuellt inbrott ger larmet ifrån sig ett outhärdligt ljud, förblindande ljusblixtar och en ogenomtränglig, men ofarlig, rök som tillsammans resulterat i att gärningsmännen ofta flyr tomhänta. 

Under 2010 ökade inbrotten i allt större takt vilket i sin tur ledde till ökade omkostnader. Förutom värdet av de stulna varorna, ökade försäkrings-, reparations- och återställningskostnader. RCS, försäkringsbolaget Svedea och säkerhetsföretaget Verified Security hittade tillsammans en lösning som kan motverka brotten till en rimlig kostnad. Larmsystemet Infernos ljud- och ljusbarriär kompletterat med dimmaskiner som på några sekunder fyller lokalen med en ogenomtränglig rök, gör det nästintill omöjligt att genomföra inbrottet.

– Inbrott med höga kostnader som följd är ett stort problem för handeln. Vi vill förebygga stölder och har sökt en effektiv lösning som minimerar förövarens tid i våra butiker och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Lars Eklund, säkerhetschef på Reitan Convenience Sweden AB.

Det existerande larmsystemet kompletterades med den effektiva larmlösningen Inferno och dimmaskiner. Butiker som tidigare varit utsatta för upprepade inbrott har efter installation endast blivit utsatta för inbrottsförsök med betydligt mindre återställningskostnader som följd.

Verified Security står för projektering och installation. Ett säkerhetspaket med Inferno ljud-och ljusbarriär som kompletteras med dimma, beroende på omständigheterna monteras nu successivt ut i allt fler utsatta butiker. Vid inbrott hörs ett öronbedövande ljud och därefter är lokalen täckt i en ogenomtränglig dimma. Detta gör det oerhört svårt att genomföra ett framgångsrikt inbrott.

– ­Vi har installerat Inferno i såväl små som stora butiker och är stolta över Reitans förtroende. Vi har otaliga exempel på Infernos effektivitet som nu även Pressbyrån och 7-Eleven kommer att få ta del av, säger Carl Forsman, Verified Security.

– Våra olika Inferno-lösningar passar olika miljöer och applikationer. Gemensamt är önskan att minska inbrottsförsöken och att inbrottstjuven ska få så lite tid som möjligt i butik, säger Johan Sandberg, VD på Indusec AB.

För mer information kontakta:
Lars Eklund

Säkerhetschef Reitan Convenience Sweden AB
Mail: lars.eklund@reitanconvenience.se

För övriga frågor kontakta:
Madeleine Ahlgren, MSLGROUP
Mail: madeleine.ahlgren@mslgroup.com

Reitan Convenience Sweden AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 515 butiker. Reitan Convenience har under de senaste åren haft en stor framgång på den svenska marknaden. Ett avtal med Shell innebär att Reitan Convenience driver cirka 110 bensinstationer under två av världens starkaste varumärken Shell och 7-Eleven. Reitan Convenience Sweden AB ägs av det norska bolaget Reitangruppen AS som är verksamt inom affärsområdena dagligvaruhandel, servicehandel och distribution i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Estland samt Lettland. Varuomsättningen för Reitangruppen 2012 blev drygt 82miljarder SEK. För mer information se: www.pressbyran.se, www.7-eleven.se och www.reitangruppen.no.

Om Verified Security
Verified Security arbetar med kvalificerade riskanalyser, besiktningar, utredningar och tekniska lösningar åt flera ledande detaljhandelsföretag. Genom en gedigen erfarenhet i kombination med nytänkande skapas kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

Om Försäkringsbolaget Svedea
Svedea är ett snabbväxande specialistbolag som erbjuder försäkring för bland annat företag, organisationer, föreningar och förbund. Målet är att ge kunderna bättre och enklare försäkringar efter deras unika behov. Svedea är en fristående enhet inom världens tredje största återförsäkringskoncern, Hannover Re.

Om Indusec
Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audio- och ljusprodukter för säkerhetsmarknaden. Inferno Ljudbarriär och Inferno Ljusbarriär installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är önskvärt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar