Rejlers årsredovisning 2011 finns nu på vår hemsida

(REJL)
Rejlers årsredovisning finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.rejlers.se. Den tryckta årsredovisning-en kommer att finnas tillgänglig för från och med vecka 15, 2012. Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under vecka 17.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef i Rejlers, tel. 070-602 34 24
Lars Solin, VVD, CFO i Rejlers, tel. 08-692 10 88
www.rejlers.se


Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl. 15.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.