Rejlers Bokslutskommuniké 2012

Stark tillväxt - höjt marginalmål

Januari-december

 • Omsättningen uppgick till 1 332,7 Mkr (1 146,0), en ökning med 16 procent
 • Rörelseresultatet blev 79,4 Mkr (100,3)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 procent (8,8)
 • Resultat efter skatt blev 58,5 Mkr (64,3)
 • Resultat per aktie blev 5,17 kr (5,68)
 • Engångskostnader om 16 Mkr ingår i rörelseresultatet
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr/aktie (3,00)

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 388,6 Mkr (322,7), en ökning med 20 procent
 • Rörelseresultatet blev 24,1 Mkr (26,4)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (8,2)
 • Resultat efter skatt blev 18,1 Mkr (13,7)
 • Resultat per aktie blev 1,60 kr (1,21)


Kommentar av vd och koncernchef Eva Nygren:

Rejlers fortsätter att växa. Under 2012 var tillväxten 16 procent, varav två tredjedelar organisk. Med en stark position på marknader som energi och infrastruktur och trots signaler om en svagare marknad inom både industri samt bygg och fastighet, har vi haft en fortsatt god orderingång under fjärde kvartalet.

Rensat för engångskostnader och kalendereffekt ligger resultatet i nivå med föregående år och tillväxten följer målkurvan för 2015. Med en god resultatutveckling i verksamheten och ett fortsatt fokus på tillväxt under lönsamhet, höjs marginalmålet över en konjunkturcykel till 10 procent.

I Sverige införs en ny organisation som förväntas leda till ett ökat samarbete nationellt. Det ger oss också bättre möjligheter att kunna möta våra kunders och medarbetares framtida behov. Förändringen underlättar även samarbetet över landsgränserna och hjälper oss att fortsätta bygga ett starkt Rejlers på våra marknader i Norden och Östersjöområdet.

Med Rejlers företagskultur som grund och ett intensifierat varumärkesarbete bygger vi vidare på plattformen för fortsatt tillväxt.

För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren, vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Eva K Nygren, finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar