Rejlers delårsrapport januari- september 2007

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef,                       tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Kjell Sandin, Ekonomidirektör,                               tel. 070-399 10 64, e-post: kjell.sandin@rejlers.se
 
 
Tredje kvartalet
 •          Omsättningen ökade med 16 procent till 141,3 mkr (122,2)
 •          Rörelseresultatet ökade med 41 procent till 14,7 mkr (10,4)
 •          Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent (8,5)
 •          Resultat efter skatt ökade med 46 procent till 10,5 mkr (7,2)
 •          Resultat per aktie ökade med 45 procent till 0,97 kr (0,67)
 •          Antal anställda vid periodens slut ökade med 16 procent till 807 (693)
 •  
  Januari - september
 •          Omsättningen ökade med 18 procent till 470,7 mkr (398,8)
 •          Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 49,5 mkr (37,2)
 •          Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (9,3)
 •          Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 35,2 mkr (26,4)
 •          Resultat per aktie ökade med 33 procent till 3,27 kr (2,46)
 • Om oss

  Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.