Rejlers delårsrapport januari-juni 2011

Stark tillväxt

Första halvåret

  • Omsättningen uppgick till 573,4 mkr (411,7), en ökning med 39 procent
  • Rörelseresultatet blev 51,9 mkr (22,5)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (5,5)
  • Resultat efter skatt blev 35,4 mkr (16,6)
  • Resultat per aktie blev 3,13 kr (1,53)

April-juni

  • Omsättningen uppgick till 296,6 mkr (213,0), en ökning med 39 procent
  • Rörelseresultatet blev 24,3 mkr (11,0)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (5,2)
  • Resultat efter skatt blev 17,4 mkr (8,6)
  • Resultat per aktie blev 1,54 kr (0,79)

Kommentar av VD och koncernchef Peter Rejler
Den finansiella oron har ännu inte påverkat teknikkonsultbranschen. I Sverige och Norge är det stor efterfrågan på konsulter och tillväxt i marknaden. I Finland, som tidigare tyngts av den finska industrins långsamma återhämtning, går det nu bättre. Det innebär en ökad orderingång för samtliga Rejlers kundgrupper. För resterande delen av året kan eventuellt efterfrågan inom industriområdet påverkas om oron på finansmarknaden slår igenom i konjunkturen.

Arbetet med att balansera våra kundgrupper; Industri, Energi, Infrastruktur samt Bygg och fastighet fortsätter. Genom förvärvet av Lausamo växer vi inom Bygg och fastighet i Finland och genom förvärvet av Nettkonsult stärks vår position inom Energi i Norge väsentligt. Initialt kommer vi att förvärva 49 procent av Nettkonsult för att senast första halvåret 2014 förvärva resterande 51 procent.

I Sverige har det nystartade bolaget Rejlers Drift och Underhåll erhållit projektledningsuppdrag från Volvo och Beijer Electronics. Vi har fått flera nya uppdrag som projekteringsledare för infrastruktur-projekt och är huvudansvariga för informations- och datasäkerheten på Trafikverkets tekniska plattform. I Finland projekterar Rejlers bland annat system till Viking Lines nya passagerarfärja.

De senaste tolv månaderna har Rejlers vuxit med cirka 40 procent. Tillväxten har skett organiskt och genom förvärv till lika delar och vi är på väg mot vårt mål för 2015, 3x2015 dvs. minst 2015 medarbetare år 2015 med en omsättning på minst 2015 mkr.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Lars Solin, CFO, tel. 073-386 15 20, e-post: lars.solin@rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på Nasdaq OMX, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar