Rejlers har anlitats för energieffektivisering i Mariestads kommun

Rejlers Energiprojekt har anlitats för att genomföra de  första två delprojekten i ett samverkansprojekt för energieffektivisering i Mariestads kommun. Projekten drivs i totalentreprenadform. Syftet är att höja teknisk status och att effektivisera energianvändningen i de skolor och andra lokaler som omfattas av projektet.

Uppdraget omfattar byte av ventilationssystem, uppgradering av styrsystem, byte av fönster, tilläggsisolering och energioptimering. Ordervärdet är 12 MSEK och projektet beräknas vara klart 2016. Projektet är en fortsättning på det energiinventeringsarbete, analys och åtgärdspaket som Rejlers Energiprojekt utfört på kommunens fastigheter.

- Vi har i ett tidigare skede inventerat, analyserat och tagit fram konkreta åtgärdsförslag för energieffektivisering i kommunens lokaler. Det är därför väldigt roligt att vi nu fått förtroendet att förverkliga dessa åtgärder i en totalentreprenad och därmed se hur praktiken möter teorin, säger Per Sjöbom, Projektchef Rejlers.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Per Sjöbom; Projektchef Rejlers Energiprojekt, tel. 070-202 28 59, e-post: per.sjobom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar