Rejlers har förvärvat resterande andel i Lausamo

(REJL B)
Rejlers dotterbolag Rejlers Oy i Finland har förvärvat resterande 45 procent i Insinööritoimisto Lausamo Oy och äger nu samtliga aktier i bolaget.

 

Lausamo som grundades 1984 erbjuder konsulttjänster för bygg och fastighetskunder inom el, automation och telekom. Lausamo har kontor i Vantaa och har gott rykte och god marknadsposition i Helsingforsområdet men även i övriga delar av Finland. Lausamo har även en verksamhet i Ryssland genom sitt dotterbolag LLC Lausamo Project med kontor i Moskva. Lausamo har totalt 50 medarbetare och en uppskattad årlig omsättning om cirka M€ 3,7 år 2011.

 

Genom rekrytering och förvärv siktar Rejlers på att år 2015 vara minst 2015 medarbetare och omsätta minst 2015 MSEK.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Lars Solin, CFO, tel. 073-386 15 20
www.rejlers.se

 

 

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

 

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2011 kl 09.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar