Rejlers inför ny organisation i Sverige

(REJL B)
Rejlers genomför en organisationsförändring i Sverige från och med den 1 mars 2013. Huvudsyftet med förändringen är att öka samarbetet inom och mellan Rejlers verksamheter i Norden och Östersjöområdet.

"Den nya organisationen förväntas leda till ett ökat samarbete mellan medarbetare på olika orter i Sverige. På så vis kommer vi bättre kunna möta våra kunders och medarbetares framtida behov. Förändringen underlättar även samarbetet över landsgränserna och hjälper oss att fortsätta bygga ett starkt Rejlers på våra marknader i Norden och Östersjöområden", säger Eva Nygren, vd och koncernchef på Rejlers.

Förändringen i korthet:

  • Rejlers inför en linjeorganisation i Sverige med sju divisionschefer som får resultat-, budget- och medarbetaransvar. Den tidigare matris-organisationen med platschefer och affärområdeschefer försvinner. Samtidigt skapas nya roller i Sverige i form av fyra regionchefer och kontorschefer runt om i landet.
  • Rejlers Energitjänster blir ett dotterbolag under Rejlers verksamhet i Sverige.


För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren; vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl 08.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar