Rejlers levererar kraftvärmeverk till Lund

(REJL B)
Rejlers Oy har tecknat avtal med Foster Wheeler Energia Oy för projektering av automation, elkraft och kontrollutrustning till ett nytt kraftvärmeverk, som eldas med biomassa. Kraftvärmeverket kommer att ligga i Örtofta, utanför Lund. Rejlers uppdrag, som påbörjades i mars, sysselsätter 10 konsulter.

Anläggningen är konstruerad för 100 procent biobränsle varav upp till 50 procent rivningsvirke. Det nya kraftvärmeverket kommer att ersätta Lunds Energis befintliga fossileldade anläggning.

Kraftvärmeverket kommer att tas i drift våren 2014. Foster Wheeler levererar kraftvärmeverket till Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB, ett kommunägt energibolag.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Lars Solin; vVD och CFO, tel. 073-386 15 20, e-post: lars.solin@rejlers.se
www.rejlers.se


Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar