Rejlers övertar konsult- och serviceverksamhet från TeliaSonera

(REJL B)

Rejlers dotterbolag i Norge har tecknat ett tre-årigt avtal med TeliaSonera Norge AS, att överta konsult-och serviceverksamhet för mobiltelefoni. I gruppen ingår knappt 40 medarbetare som kommer att bli en del av Rejlers AS från den 1 maj 2012. Värdet uppgår initialt till cirka 60 MNOK.

Efter denna förstärkning har Rejlers genom sitt helägda bolag Rejlers AS cirka 60 medarbetare i Norge i huvudsak inom Telekom. Ett annat stort uppdrag för Rejlers AS är övervakningsansvaret för Nødnett.

Genom rekryteringar och strategiska förvärv ska Rejlers uppnå sitt mål att år 2015 vara minst 2015 medarbetare och omsätta minst 2015 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
Lars Solin, CFO, tel. 073-386 15 20
www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2011 kl. 12.00.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar