Tf. kommunikationschef på Rejlers utsedd

Thomas Rebermark, marknads- och kommunikationschef, avslutar sin tjänst på Rejlers AB den 29 september. Lisa Rejler, Investor Relations & CSR-chef på Rejlers, tillträder med omedelbar verkan tjänsten som tillförordnad kommunikationschef och kommer att ingå i Rejlers koncernledning.

Lisa Rejler har en magisterexamen från Göteborgs universitet och arbetar idag som Investor Relations & CSR-chef på Rejlers AB där hon sedan 15 år tillbaka arbetat med kommunikation, Investor Relations och hållbarhet. Innan dess har Lisa arbetat med försäljning på reklambyrån Jack Nadel International i London, som marknadsansvarig på ÅF Elprojekt i Göteborg och som projektledare för internationella utbytesprojekt på Svenska Institutet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mikael Lingefelt; tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se
Lisa Rejler: tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 15.00 CET.

Om oss

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar