Nu är det dags för alla 18-åringar att lämna uppgifter i beredskapsunderlaget - för första gången gäller skyldigheten att mönstra både kvinnor och män

Måndagen den 10 april får de första 18-åringarna sina brev med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget. Först ut att svara på frågorna är ungdomarna i Stockholmsområdet. Frågorna handlar bland annat om hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. De har 14 dagar på sig att svara på frågorna digitalt. Regeringens beslut om att återaktivera skyldigheten att mönstra och göra grundutbildning påverkar i år alla ungdomar som är födda 1999 och fyller 18 år under 2017. 5000 av dem ska mönstra.

Under några år har skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt varit vilande. Regeringen har nu bestämt att skyldigheten ska gälla igen. Alla svenska medborgare som fyller 18 år under 2017 är enligt lag skyldiga att lämna information om sig själva i beredskapsunderlaget. Det rör sig om drygt 90 000 tjejer och killar. Av dessa väljer Rekryteringsmyndigheten sedan ut omkring 5 000 personer som kallas till mönstring. De som väljs ut är de som bedöms ha bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt. Fysiska förutsättningar, motivation och inställning är faktorer som påverkar bedömningen. Får man en kallelse till mönstring måste man mönstra.

Av de 5000 18-åringar som mönstrar skrivs uppskattningsvis 1 500 personer in till en värnpliktsutbildning. Resterande 2 500 av de totalt 4 000 personer som ska utbildas under det första året räknar Rekryteringsmyndigheten med kommer från den frivilliga rekryteringen.

– Det är ett historiskt beslut att skyldigheten att mönstra och göra värnplikt nu även gäller kvinnor. Nu startar vi arbetet med att hitta de 1 500 18-åringar som har bäst förutsättningar att klara grundutbildningen. De första ur årskullen börjar sin utbildning nästa sommar, säger Ann Elgemark, avdelningschef på Rekryteringsmyndigheten.

Besked om vilka 5 000 som ska mönstra skickas ut från Rekryteringsmyndigheten tidigast i slutet av juni. Mönstringen sker i Stockholm och Kristianstad och startar under hösten 2017. Från och med 2018 sker mönstringen i Stockholm och Malmö. Grundutbildningen med värnplikt sker sedan på olika orter runt om i landet och är 9 eller 11 månader lång.

Totalförsvarsplikten gäller alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som är folkbokförda i Sverige. Plikten omfattar beredskapsunderlaget, mönstring, grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring samt krigstjänstgöring.

Datum för när utskicken av brev med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget går ut till ungdomarna i respektive region finns i bifogad lista. Eftersom breven skickas via post dröjer det några dagar från att breven skickas till att de når mottagarna. För mer ingående information se bifogat faktablad.

För mer information vänligen kontakta: Sofie Engström, presskontakt på Rekryteringsmyndigheten
070 601 88 83,
sofie.engstrom@rekryteringsmyndigheten.se 

För pressbilder och bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, 072 350 92 22, liza@balodis.se 

Om oss

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet.Rekryteringsmyndigheten har flera uppgifter:· Vi administrerar beredskapsunderlaget. Från och med i år mönstrar vi och skriver in de mest lämpade till grundutbildning med värnplikt.· Vi prövar och bedömer också alla som söker frivilligt till Försvarsmaktens militära utbildningar och placerar rätt personer i krigsförbanden.· Vi stödjer även andra myndigheter inom totalförsvaret, till exempel Polisen, med urval till utbildningar och yrken med särskilda krav.Bland våra ca 120 medarbetare finns till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, systemtekniker och systemutvecklare, personalhandläggare och medarbetare som handlägger krigsorganisationer.Vi finns idag på fyra orter – Karlstad, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.www.rekryteringsmyndigheten.se