Ola Englund affärsområdeschef för Relacoms fastnätverksamhet

Ola Englund har utsetts till affärsområdeschef för teknikserviceföretaget Relacoms affärsområde Fast Nät Telekom. Han ingår även i Relacoms ledningsgrupp.

Relacoms verksamhet inom fasta nät rör framförallt anläggning och underhåll av ”Fiber till villa” och ”Fiber till företag” (FTTX). Området är under stark expansion och har en stor potential under kommande år.

Relacom levererar redan åtskilliga tusen fiberanslutningar per år och kommer att öka denna volym ytterligare. Som affärsområdeschef för Fast Nät Telekom ansvarar Ola Englund för att vidare­utveckla Relacom som en trygg och effektiv partner till både nätägare och operatörer.

Ola Englund har jobbat på Relacom de senaste tio åren och har både lång erfarenhet och djup kunskap inom telekomområdet. Efter olika chefsbefattningar och storkundsansvar inom Relacom har Ola senaste året fokuserat på affärer inom fiberområdet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Englund, affärsområdeschef Fast Nät Telekom Relacom, 070-539 82 33
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.
Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera

Media

Media