Relacom minskade CO2-utsläppen rejält

Teknikserviceföretaget Relacoms satsning på minska miljöbelast­ningen från före­tagets olika verksamheter har gett bra resultat, framför allt i form av minskade utsläpp av växthusgaser (CO2) från både transporter och verksamheten i övrigt. Mellan 2012 och 2014 har t ex utsläppen från Relacoms fordonspark minskat med nästan en fjärdedel. Det framgår av företagets senaste hållbarhetsrapport.


Relacom har sedan länge arbetat aktivt med miljöfrågorna och söker att på olika sätt minska miljöbelastningen från verksamheten. Ett av de områden där arbetet har gett bäst resultat är företagsbilarnas bränsleförbrukning och därmed också utsläppen av koldioxid.

Under 2014 släppte Relacoms bilar ut 11 % mindre CO2än under året innan, och hela 23 % mindre än 2012. Det beror bland annat på att Relacom har infört ett GPS-baserat system för planering och styrning av arbetsfordonen, vilket optimerar bilkörningen. Ett kontinuerligt utbyte av fordon till mindre och bränslesnålare modeller bidrar också till en minskad miljö­belastning.

– Vi tittar på alla områden där vi kan minska miljöbelastningen. Vi utnyttjar t ex Microsoft Lync för online-möten och arbetar även med webb-baserade utbildningar. Och när Relacom flyttade till nytt huvudkontor så var byggnadens miljöprestanda en viktig faktor. Under 2015 har vi tagit nästa steg, i och med att vi också ställer krav på hur våra underleverantörer svarar upp mot våra miljökrav, säger Anders Bylund som är Relacoms miljökoordinator.

Relacoms hållbarhetsrapport för 2014 (på engelska) kan laddas ner här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Bylund, miljökoordinator Relacom, 070-377 33 17
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.
Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar