Relacom säljer svenska konsultbolaget Orbion Consulting AB

Relacom har sålt sitt svenska dotterbolag Orbion Consulting AB till Rejlers AB. I och med affären får Relacom tillgång till en stor konsultorganisation som kan förstärka företagets erbjudande inom alla affärsområden: Mobilnät, fiber, elkraft och M2M/Internet of Things.

Orbion Consulting AB, med drygt 150 medarbetare runt om i Sverige, har en gedigen konsultkompetens inom telekomsektorn. Teknikkonsultföretaget Rejlers erbjuder kvalifice­rade konsult­tjänster som kompletterar Relacoms övriga verksamheter.

Affären innebär att Relacom får tillgång till en betydligt bredare konsultkompetens, som därmed täcker företagets samtliga verksamheter och strategiska tillväxtområden: Teknik­servicetjänster inom mobilnät, fiber, elkraft och M2M/Internet of Things.

– Det här är en riktig win-win-affär. Vi har tidigare anlitat Rejlers i några olika projekt och har då sett potentialen att i sam­arbete med dem kunna erbjuda ett bredare utbud av kvalifice­rade konsulttjänster, som komplement till våra teknikservicetjänster. Medarbetarna från Orbion Consulting AB innebär en strategisk komplettering och förstärkning av Rejlers erbjudande inom telekom, säger Relacoms koncernchef Veronica Ezeyza-Alvear.

Rejlers AB har förvärvat samtliga aktier i Orbion Consulting AB och övertar därmed också ansvaret för Orbion Consulting ABs kundavtal. Befintliga samarbeten mellan Relacom och Orbion Consulting AB kommer att fortsätta, med Rejlers AB som huvudman för konsultdelarna.

Avtalet trädde i kraft 2015-11-17 och verksamheten inom Orbion Consulting AB ska enligt plan vara fullt överförd till Rejlers AB per 2016-03-31. Orbion-bolagen i Finland och Norge berörs inte av affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Terje Christoffersen, styrelseordförande Relacom Group, +47 928 29 500
Veronica Ezeyza-Alvear, koncernchef Relacom, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.
Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera

Dokument & länkar