Relacoms jobb för bättre arbetsskydd ger resultat

Antalet sjukdagar på grund av arbetsolyckor har minskat kraftigt de senaste två åren i teknikserviceföretaget Relacom. Trots en stundtals mycket utsatt arbetsmiljö med stora risker för skador har de olycksrelaterade sjukskrivningarna nästan halverats på ett år. Och mellan 2012 och 2014 har de minskat till bara en fjärdedel. Det framgår av företagets senaste hållbarhetsrapport.

Generellt sker relativt få arbetsolyckor inom Relacom, trots ett stort antal uppdrag ute i fält. Under 2014 var Relacom, för tredje året i rad, helt förskonat från dödsfall på grund av arbetsplatsolyckor. Under året skadades totalt åtta svenska Relacom-medarbetare så allvarligt i arbetet att det ledde till sjukskrivning. Trots att det är en ökning jämfört med sex skadade året innan, nästan halverades antalet sjukskrivningsdagar på grund av arbets­olyckor – från 428 sjuk­dagar 2013 till 236 sjukdagar 2014. Jämfört med 2012 är minsk­ningen ännu tydligare, då ledde arbetsolyckor till 850 sjukskrivningsdagar.

Arbetsmiljön och arbetsskyddet har en mycket hög prioritet inom Relacom och stora an­strängningar görs för att minimera riskerna för medarbetarna. Företaget arbetar för en nollvision när det gäller arbetsolyckor. Samtliga arbetsolyckor utreds av ansvarig chef i samarbete med företagets arbetsmiljöstrateg eller arbetsmiljökoordinator.

– Det är förstås glädjande att sjukskrivningarna på grund av arbetsskador har gått ner kraftigt, speciellt mot bakgrund av att våra tekniker ibland arbetar under mycket svåra förhållanden med stor risk för skador. Men vi kommer inte att ge oss förrän vi har lyckats närma oss en nollnivå, säger Anders Bylund som är Relacoms arbetsmiljökoordinator.

Relacoms hållbarhetsrapport för 2014 (på engelska) kan laddas ner här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Bylund, arbetsmiljökoordinator Relacom, 070-377 33 17
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.
Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se