Småland först med lärlingsutbildning för teletekniker

Jönköping och Nässjö är två av de 33 orter i landet som först får tillgång till en ny rikstäckande lärlingsutbildning för blivande telekomtekniker.

Utbildningen som precis har godkänts av Skolverket, bedrivs av teknikserviceföretaget Relacom i samarbete med Karlshamns kommun och EC Utbildning, och gör det möjligt för elever från hela landet att studera på distans och praktisera nära hemorten.

Tack vare riksintaget minskar risken för en kommande brist på nya telekomtekniker, vilket på sikt kan hota Sveriges infrastruktur.

Relacom, som underhåller infrastruktur i Sverige i form av nät och utrustning, förutsåg en kommande stor brist av telekomtekniker, eftersom många av dagens tekniker kommer att gå i pension de närmaste åren. Företaget startade därför för ett år sedan en pilotverksamhet med lärlingsutbildning av kabeltekniker. Försöket med lärlingsutbildningen blev så lyckat att Skolverket nu har godkänt att utbildningen får startas på riksnivå.

Med en starkt ökande användning av IT och telekom i kombination med en omfattande pensionering av tele- och kabeltekniker, står Sverige inför en allvarlig situation när hundratals telekomtekniker snart går i pension. Vid en vanlig höst/vinterstorm riskerar stora delar av infrastrukturen av el-, tele- och IT-kommunikation att slås ut och då inte kunna återställas inom rimliga tider. Detta är ett reellt hot mot stora delar av samhällets funktioner, säkerhet och tillväxt i regionerna som telekomindustrin har varnat för.

Den lärlingsutbildning för telekom- och kabeltekniker som startades av teknikserviceföretaget Relacom för att trygga återväxten av telekomtekniker har slagit väl ut bland ungdomar och används nu även av andra telekomföretag.

Skolverket har godkänt lärlingsutbildningen som Relacom, EC Utbildning och Karlshamns kommun genomfört på prov under ett år och nu infört rikstäckande intagning. Därmed kan utbildningen göras tillgänglig för ungdomar i hela landet. Första året kommer 45 lärlingar att kunna utbildas av Relacom i 33 kommuner över hela landet. Därmed inleds ersättningen av de stora pensionsavgångar som väntas de närmaste åren. Utbildningen får statliga bidrag och är även studiebidragsberättigad vid CSN.

– Behovet av kompetenta tekniker är mycket stort, även i närtid. Inom bara ett par år kommer stora delar av den generation som byggde upp våra tele- och datanät att försvinna till pension, säger Thomas Körmendi, vd och koncernchef på Relacom.

– Den nya utbildningen är också viktig för att vi ska kunna anpassa teknikerutbildningen till den mer komplexa tekniksituation som framtidens infrastruktur för med sig. Vi har därför stora förhoppningar om att intresset också ökar för att utbilda sig till telekomtekniker när efterfrågan ökar, menar Thomas Körmendi.

Utbildningen genomförs ute i fält tillsammans med en erfaren kabeltekniker i kombination med en webbaserad teoriutbildning på distans. Därmed kan lärlingen genomföra hela sin utbildning på hemorten. Utbildningen är en lärlingsutbildning för vuxna. Den omfattar 55 veckor och ger 1 100 poäng.

-----

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lotta Lindgren, kommunikationschef Relacom AB, Tel: 070-965 12 04, E-post: lotta.lindgren@relacom.com

Relacom är ett svenskt teknikserviceföretag som erbjuder såväl strategiska lösningar som drifttjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine). Företaget har huvudkontor i Stockholm och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. I Relacom-gruppen ingår även Orbion Consulting, som är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Bland kunderna finns både internationella och lokala företag, liksom kommuner, myndigheter och konsumenter. Relacom har 5 000 anställda, varav 1 400 i Sverige. För mer information vänligen besök oss på: www.relacom.se

Taggar:

Om oss

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm. Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Prenumerera