RemaSawco får order på RS Boardscanner Q till ett värde av knappt 11 miljoner kronor

Linköping den 23 april 2013

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har tecknat avtal med två svenska sågverk, Östanåsågen AB och Stenvalls Trä AB, gällande leverans av kvalitetssystemet RS Boardscanner Q för kvalitetssortering av brädor. Det totala ordervärdet uppgår till knappt 11 miljoner kronor.

"Vi började titta på olika automatiska brädsorteringslösningar redan för åtta år sedan, men sedan vi sett RS Boardscanner Q i produktion hos Stenvalls Trä kände vi att RemaSawcos lösning är den rätta också för oss", säger Ingemar Lundin, VD på Östanåsågen.

Det var främst Boardscannerns funktion som möjliggör för mätning av virkets alla fyra sidor utan vändning, ett stabilare flöde och ett bättre flyt i produktionen samtidigt som det tar mindre plats än alternativa lösningar som Östanåsågen såg som de största fördelarna med RemaSawcos lösning. Med denna investering räknar Östanåsågen kunna öka sin effektivitet och gå ner till ett skift i justerverket med bibehållen produktionskapacitet jämfört med tidigare två-tre skift.

"Kamerasorterat virke höjer generellt kvalitén på sågat virke. Sedan tekniken introducerades i branschen har acceptansen för fel i brädsorteringen minskat. Den här investeringen är på många sätt viktig för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga", avslutar Lundin.

Östanåsågen bedriver verksamhet i Östanå utanför Edsbyn i Hälsingland och har en produktion om cirka 50 000m3per år varav 70 procent av den sågade varan går på export.

Även Stenvalls Trä AB, som sedan tidigare har en RS Boardscanner Q från RemaSawco installerad på sågverket i Sikfors, har valt att göra ytterligare en investering i en Boardscanner till sitt sågverk i Lövholmen utanför Piteå. Det nya systemet planeras att gå i drift under hösten.

Brädsorteringslösningen RS-BoardScanner Q som lanserades under sommaren 2012 utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimensions- och visionsdata. Applikationen samlar in data från 40 kamerasystem för att definiera kvalitetsegenskaper för brädor och plank. Förutom de traditionella sorterverksfunktionerna såsom visning av fackstatus upptäcker systemet alla defekter och formfel och gör en kap- och kvalitetsoptimering. Resultatet skickas till automationssystemet som hanterar själva kapningen och sorteringen till fack. För ytterligare information se www.remasawco.se

Taggar:

Om oss

RemaSawco är ett innovativt och nyskapande företag verksamt inom sågverks­industrin. Produktsortimentet utgörs av sofistikerad mätteknik för allt från timmersortering, såglinje och brädhantering kopplad till moderna automationslösningar. RemaSawco ingår i Image Systemskoncernen.

Dokument & länkar

Citat

Kamerasorterat virke höjer generellt kvalitén på sågat virke. Sedan tekniken introducerades i branschen har acceptansen för fel i brädsorteringen minskat. Den här investeringen är på många sätt viktig för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga
Ingemar Lundin, VD på Östanåsågen