RemaSawco får order värd 1,9 miljoner kronor från Holmen Timber

RemaSawco har tecknat avtal med Holmen Timber AB Iggesundssågverk gällande leverans av 3D mätramen RS-3D Log Scanner samt operatörsstolen FlexCon. Ordervärdet uppgår till 1,9 miljoner kronor och systemet kommer att installeras i januari nästa år.

”Vi kompletterar vårt befintliga inmätningssystem med en 3D mätram för att förbättra sorteringsnoggrannheten, minska spridningen och därmed öka utbytet”, säger Magnus Malmström, sågverkschef på Holmen Timber i Iggesund. ”Investeringen är också en del i vår förberedelse att övergå till automatisk vederlagsmätning”, säger Malmström.

Holmen i Iggesund är kund till RemaSawco sedan länge. De använder bland annat mätutrustning för stockröntgen av typen RS-XRay, ett system som gör det möjligt att se stockarnas inre kvalitet och redan vid inmätningen av timret sortera efter identifierade slutproduktbehov innan timret går in i såghuset.

I leveransen till Holmen igår också två operatörsstolar av typen FlexCon vilket ger operatörerna vid den ständigt bemannade timmersortering stor flexibilitet i arbetsställning med möjlighet att sitta, halvstå eller stå och samtidigt ha bästa översikt över anläggningen.

Taggar:

Om oss

RemaSawco är ett innovativt och nyskapande företag verksamt inom sågverks­industrin. Produktsortimentet utgörs av sofistikerad mätteknik för allt från timmersortering, såglinje och brädhantering kopplad till moderna automationslösningar. RemaSawco ingår i Image Systemskoncernen.

Dokument & länkar