RemaSawco förvärvar RemaControl A/S

Linköping den 24 april 2013

RemaSawco AB, ingående i Image Systems AB, har tecknat avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i norska RemaControl A/S.

Förvärvet är en del i RemaSawcos expansionsstrategi och bidrar till att bolaget befäster sin position som en marknadsledande leverantör av avancerad teknik såsom kvalitets-, mät- och sorteringssystem till den internationella sågverksmarknaden. Förvärvet förväntas bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde under innevarande år.

"Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter och koncept under det senaste halvåret, inte minst i och med vår nya produkt för automatisk kvalitetsavsyning av brädor, RS Boardscanner Q, vilken lanserades i somras. I och med förvärvet kan vi höja vår närvaro på den norska marknaden där RemaControl A/S har en etablerad och stark position ", säger Per Lindell, affärsområdeschef för RemaSawco. 

"För RemaControl A/S skapar affären en möjlighet till ytterligare expansion på den norska marknaden och ger tillgång till hela den nya RS produktfamiljen från RemaSawco", säger Helge Timland, ägare till RemaControl A/S.

Timland kommer fortsatt att ansvara för verksamheten i Norge och ingå i affärsområdes-ledningen. Bolaget kommer att namnändras till RemaSawco AS och integreras i Image Systems affärsområde RemaSawco från och med den 5 maj 2013.

Taggar:

Om oss

RemaSawco är ett innovativt och nyskapande företag verksamt inom sågverks­industrin. Produktsortimentet utgörs av sofistikerad mätteknik för allt från timmersortering, såglinje och brädhantering kopplad till moderna automationslösningar. RemaSawco ingår i Image Systemskoncernen.

Citat

I och med förvärvet kan vi höja vår närvaro på den norska marknaden där RemaControl A/S har en etablerad och stark position
Per Lindell, affärsområdeschef för RemaSawco