Remium har återlämnat samtliga tillstånd

Den 17 april beslutade Finansinspektionen att återkalla Remium Nordic AB:s samtliga tillstånd och i enlighet med Finansinspektionens beslut skulle avvecklingen vara klar senast 31 augusti 2018. Per den 28 juni har detta i sin helhet genomförts. Tack vare en konsekvent och framgångsrik avveckling av låneverksamheten sedan sommaren 2017, har alla medel i inlåningsverksamheten kunnat återbetalas till spararna och tillståndet att bedriva finansieringsrörelse kunnat återlämnas. Inlåningen från allmänheten är helt och hållet återbetalad utan några förluster för insättarna / allmänheten och den statliga insättningsgarantin har inte aktiverats.

Detta sker två månader före den ursprungliga avvecklingsplanen och två månader innan Finansinspektionens slutdatum i beslutet från den 17 april.

Den 5 juni återlämnade Remium tillstånden att bedriva värdepappersrörelse. Per den 1 juni sålde Remium uppdragsanalys, plattformen Introduce.se och övriga värdepappersrelaterade verksamheter till ABG Sundal Collier (ABG). Den 27 juni offentliggjordes det att Mangold tar över Remiums före detta verksamhet som Certified Advisor.

Ingen del av Remiumkoncernen står nu under Finansinspektionens tillsyn.

För mer information kontakta
Tore Gröttum, VD Remium Nordic Holding AB, +46 720 77 59 52

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20, 3tr | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar