Remium överlåter sin värdepappersverksamhet till ABG Sundal Collier

Remium har i dag ingått avtal med ABG Sundal Collier (ABG) med innebörden att ABG tar över Remiums verksamhet inom uppdragsanalys och plattformen Introduce.se. ABG tar även över Remiums verksamheter som Likvidgarant, som Certified Advisor för bolag på First North listan i Stockholm och delar av Remiums Corporate finance-verksamhet. Med förbehöll för erforderligt godkännande från Finansinspektionen och NASDAQ har det avtalats att verksamheten övergår till köparen med effekt från den 1 juni 2018.

ABG är en ledande investmentbank i Norden och Remiums verksamhet kommer bidra till att bredda erbjudande med uppdragsanalys och rådgivning till små och medelstora bolag, samtidigt som Remiums kunder kommer kunna dra fördel av ABGs starka position inom företagsrådgivning och globala investerarnätverk.

Remium kommer efter överlåtelsen av ovanstående verksamheter inte längre att bedriva värdepappersverksamhet som kräver tillstånd från Finansinspektionen och har därmed uppfyllt Finansinspektionens krav om att denna verksamheten avvecklas.

Remium är nöjda med transaktionen och menar att detta blir en bra lösning för våra befintliga kunder och för de anställda som övergår till ny arbetsgivare.

Avvecklingen av Remiums kredit- och inlåningsverksamhet fortsätter och förväntas vara slutförd inom den tidsfrist Finansinspektionen fastställt för detta.

ABG har publicerad en egen press release om transaktionen som finns under [länk].

För mer information kontakta
Tore Gröttum, VD Remium Nordic Holding AB, +46 720 77 59 52

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Remium Nordic AB | org.nr 556101-9174 | Humlegårdsgatan 20, 3tr | 114 46 Stockholm | Tel: 08 - 454 32 00 | Fax: 08 - 454 32 01 | info@remium.com | www.remium.com | www.introduce.se

Taggar:

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar