Kvartalsrapport januari - september 2001

Kvartalsrapport januari - september 2001 · Renewable noteras på AktieTorget · PNB, Percy Nilsson Byggnads AB tecknar samarbetsavtal gällande offshoreprojekt samt blir delägare · Letter of Intent har tecknats med World Wind Industri Ltd angående offshore- och onshore projekt med en total investeringsvolym om cirka 1300 miljoner kronor Tredje kvartalet 2001, ekonomisk utveckling Det gångna kvartalet har varit den mest omvälvande perioden i bolagets historia. Noteringen på AktieTorget har gett bolaget mycket uppmärksamhet som i sin tur har genererat många nya intressanta affärsmöjligheter både i Sverige och internationellt. Rörelseintäkterna har ökat kraftigt till 7.288.000 (2.411.000) kronor för årets tre första kvartal och årets prognos om rörelseintäkter på 10,8 miljoner kronor väntas bli infriad. Marknad Renewables affärsmodell är att anskaffa markavtal, projektera vindkraftanläggningar på den aktuella marken och antingen sälja projektet eller behålla anläggningen för egen förvaltning. Under tredje kvartalet pågår slutförhandlingar med World Wind Industri Ltd. Förhandlingarna beräknas vara avslutade under kvartal fyra. Genomförandefasen blir arbetskrävande och nyanställningar erfordras. Rörelseresultatet kommer att påverkas positivt under år 2002 - år 2004. Personal Två nya medarbetare är rekryterade under perioden i Malmö. Det polska kontoret har kompletteras med en ny medarbetare. Malmö kontoret förstärks under det närmaste kvartalet med en till två nya medarbetare. Investeringar Under perioden har investeringar i vindkraftsanläggningar i Rynge, Ystad och Näsudden, Gotland slutgenomförts. Kontrakt gällande investering i vindkraftanläggning Dragabol, Halmstad har tecknats. Anläggningarnas totala effekt är 2,6 MW. Investeringarna för alla tre anläggningarna uppgår till totalt 20.3 miljoner kronor. Samtliga anläggningar har anskaffats för egen förvaltning. Kontorsinvesteringar i två nya arbetsplatser och övriga inventarier uppgår till 161 000 kronor. Investering i fordon till projekt- och miljögruppen uppgår till 485 000 kronor. Bolaget har tecknat avtal på nya lokaler i Malmö. Det nya lokalerna medför att den svenska verksamheten nu kan samlas under ett tak. Betydande investering i företagets strukturkapital har genomförts. Samtliga rapporteringssystem inom produktion och ekonomi är nu uppdaterade. Allt för att effektivisera den framtida verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011029BIT00710/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011029BIT00710/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar