Renewable förhandlar om miljardkontrakt kring vindkraft offshore och onshore

Renewable förhandlar om miljardkontrakt kring vindkraft offshore och onshore Renewable Energy in Sweden AB (publ.) har tecknat Letter of Intent och slutförhandlar avtal gällande stora vindkraftprojekt. Affären omfattar ett offshore-projekt, (havsbaserat), och fyra stycken onshore-projekt, (landbaserade) med det Schweiziska bolaget World Wind Industries Ltd. Offshore-projektet omfattar projektet Skabbrevet, Landskrona. Investering belöper sig på cirka 1000 miljoner kronor med en produktionskapacitet om ca 300 miljoner kwh/år motsvarande 20 stycken vindkraftverk. Projektet skall levereras turn key*. Onshore-projektet omfattar fyra olika vindkraftparker med placering i Skåne. Investeringen belöper sig på 267 miljoner kronor med en kapacitet om ca 70 miljoner kwh/år motsvarande 21 stycken vindkraftverk. Samtliga anläggningar skall levereras turn key*. Samtliga projekt beräknas färdigställas under år 2002 och 2003. Nyanställningar kommer att bli aktuella i Sverige med anledning av ovanstående avtal. Företaget är noterat på AktieTorget sedan den 13 augusti 2001. För vidare information kontakta VD Jerry Schön. * Turn key projekt innebär att Renewable ansvarar för den totala entreprenaden gällande byggandet av vindkraftparken. Detta innefattar markavtal, projektering, tillstånd, anslutningar, markarbeten, byggnation, driftsättning och överlåtelse av hela projektet. Renewable Energy in Sweden AB (publ) Industrigatan 2B, s-212 14 Malmö, Sweden tfn +46 (0)40-18 87 90, fax +46 (0)40-18 87 30 Jerry Schön mobil 0705-14 23 95 office@renewable.se www.renewable.se Renewable skall initiera, projektera, bygga och förvalta ekologiskt hållbara och ekonomiskt bärkraftiga anläggningar för framställning av energi ur förnybara energikällor. Renewable:s mål är att före 2005 bli en ledande exploatör av förnybara energikällor på den europeiska marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00020/bit0001.pdf

Dokument & länkar