Delårsrapport januari - september 1998

Resco AB (publ) [REMOVED GRAPHICS] Delårsrapport januari - september 1998 Omsättningen ökade med 35 procent Omsättningen ökade med 35 procent till 182,8 (135,7) Mkr Rörelseresultatet ökade till 5,5 (1,6) Mkr Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (1,2) procent Kraftig nyrekrytering och påbörjade utbildningssatsningar påverkade rörelseresultatet negativt under tredje kvartalet Antalet anställda uppgick till 328 (233) vid utgången av perioden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00030/kv98.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar