Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Som ett led i den nyemission som styrelsen för Resco AB har beslutat om den 22 mars 2000, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, har nedan nämnda personer genom aktielån lånat ut aktier enligt följande: Kjell Jacobsson har lånat ut 140.000 aktier av serie B i Resco AB, varvid innehavet under en begränsad tidsperiod uppgår till 13.000 aktier av serie B. Efter det att utlånade aktier har återlämnats uppgår innehavet till 153.000 aktier av serie B och 160.000 aktier av serie A, vilket efter genomförd nyemission motsvarar 7,4 procent av aktiekapitalet och 21,8 procent av rösterna i Resco AB. Torstein Johansen har lånat ut 45.000 aktier av serie B i Resco AB, varvid innehavet under en begränsad tidsperiod uppgår till 3.842 aktier av serie B. Efter det att utlånade aktier har återlämnats uppgår innehavet till 48.842 aktier av serie B, vilket efter genomförd nyemission motsvarar 1,2 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av rösterna i Resco AB. Mats Ohlsson har lånat ut 160.000 aktier av serie B i Resco AB, varvid innehavet under en begränsad tidsperiod uppgår till 29.455 aktier av serie B. Efter det att utlånade aktier har återlämnats uppgår innehavet till 189.455 aktier av serie B, vilket efter genomförd nyemission motsvarar 4,5 procent av aktiekapitalet och 2,4 procent av rösterna i Resco AB. Jörgen Wikström har lånat ut 155.000 aktier av serie B i Resco AB, varvid innehavet under en begränsad tidsperiod uppgår till 23.000 aktier av serie B. Efter det att utlånade aktier har återlämnats uppgår innehavet till 178.000 aktier av serie B, vilket efter genomförd nyemission motsvarar 4,2 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i Resco AB. För mer information kontakta: Fredrik Härén, Informationsansvarig Resco, 0705 86 18 18 Om Resco Resco är ett nordiskt totallevererande Internetkonsultföretag. Resco förenar kommunikationsförmågan hos den moderna webbyrån med kompetens inom verksamhetsutveckling, affärssystem och systemintegration. Med ca 400 anställda inom IT, marknadskommunikation, design, webbteknik och utbildning har Resco en unik position på den svenska IT-marknaden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00860/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar