Resco och SandellSandberg kombinerar sina styrkor inom kommunikation, affärssystem och teknik

Resco och SandellSandberg tecknar Letter of Intent: Resco och SandellSandberg kombinerar sina styrkor inom kommunikation, affärssystem och teknik Resco AB och kommunikationsbyrån SandellSandberg tecknar Letter of Intent gällande ett samgående. Resco med fyrahundrafyrtio medarbetare och SandellSandberg med fyrtioåtta kommer tillsammans att erbjuda en unik kombination av kompetenser inom kommunikation, affärssystem och teknik. SandellSandberg hade 98/99 en omsättning på 53,8 Msek, (byråintäkt 32 Msek) och en vinst på 11,3 Msek. Betalning kommer att ske med 525.000 nyemitterade Resco-aktier. Affären kommer att påverka Rescos resultat positivt år 2000. Slutgiltigt avtal beräknas undertecknas under april månad. Affären är villkorad av sedvanlig due diligence samt bolagstämmans godkännande. I och med affären består de förenade företagen av närmare 500 personer med spetskompetens inom systemintegration, affärssystem, affärsutveckling, marknadskommunikation och design. SandellSandberg har en bredare syn på kommunikation än traditionella reklambyråer. Precis som vi har de förstått att dagens utmaning är att se på kundernas verksamhet ur ett helhetsperspektiv, säger Torstein Johansen, vd Resco. Resco har tidigt vågat blanda spetskompetenser inom så olika kompetensområden som webb, affärssystem och systemutveckling. Och vi ska inte bara vara bäst genom att blanda olika discipliner, våra olika kompetensområden ska dessutom vara outstanding inom respektive nisch. Genom förstärkningen med SandellSandberg förstärker vi nu området kommunikation ytterligare, säger Torstein Johansen, vd Resco. Utvecklingen inom den nya ekonomin kräver att man tillför ett antal olika kompetenser för att lösa uppdragen ur ett helhetsperspektiv. Resco kompletterar vår affärsidé "att bygga och kommunicera starka och hållbara identiteter" genom att på djupet vidga företagens affärsmöjligheter. Själva har vi sett hur synergier uppstår när vi kombinerar reklam, branding och arkitektur. Tillsammans med Resco kommer vi att kunna ge våra kunder nya möjligheter som ingen annan överhuvudtaget kan erbjuda, säger Ulf Sandberg på SandellSandberg. Kontaktpersoner: Växel Resco, 08-51 90 30 00 Torstein Johansen, vd Resco, 0706-65 65 10 Fredrik Härén, Informationsansvarig Resco 0705-86 18 18 Fredrik.Haren@resco.se Ulf Sandberg, SandellSandberg, 0709-63 27 22 Thomas Sandell SandellSandberg, 0709-63 27 23 Joakim Uebel, VD SandellSandberg 0709-63 27 25 Om Resco Resco är en av Nordens största totallevererande Internetkonsultföretag. Företaget förenar kommunikationsförmågan hos den moderna webbyrån med bred och djup kompetens inom verksamhetsutveckling, affärssystem och systemintegration. Med specialister inom affärssystem, systemintegration, marknadskommunikation, webbteknik och competence management har Resco en unik position på den nordiska IT/Internet-marknaden. I och med affären med SandellSandberg har Resco 490 anställda (450 i Resco samt 40 i intressebolag.) Resco startade 1982. 1996 noterades Resco på OM Stockholmsbörsens O-lista. Om SandellSandberg SandellSandberg förenar reklam, arkitektur och de gemensamma områden som ligger däremellan. Affärsiden är att bygga och kommunicera starka och hållbara identiteter. SandellSandberg bildades 1995, ett ungt företag som representerar stor erfarenhet genom grundarnas tidigare erfarenheter. Företaget är idag internationellt verksamt bland annat för MEXX, EF, SAAB, IKEA. Ulf Sandberg är art director, tidgare på Hans Brindfors Annonsbyrå, varav tre år i rollen som VD. Känd bland annat för SAAB 900 lanseringen och Pripps Blå. Idag ansvarig för MEXX varumärkesreklam i världen. Thomas Sandell, arkitekt SAR och SIR (ordförande i SAR) är en av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter och formgivare. Känd för byggnader och inredningar, samt möbelformgivning och med uppdragsgivare som IKEA, SAAB, Moderna Museet, Arkitektur Museet. Joakim Uebel, VD är jurist och marknadsekonom. Tidigare under tio år verksam inom Beijer Capital och Servisengruppen. SandellSandberg utgör idag 48 personer som arbetar med strategisk reklam, arkitektur, inredning, produktformgivning, webdesign, corporate identity, förpackningsdesign. SandellSandberg är dessutom delägare i Brand Management, det första renodlade konsultföretaget inriktat på varumärkesprocesser. Största kunder är MEXX International, Twilfit AB, FLT Media, Protect Data, Net Insight, EF Langauge Center (Boston), EHPT, IKEA of Sweden, NCC AB, SAAB Italia. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar