Resia ökade försäljningen av affärsresor med 15 procent första halvåret 2008

Resia, Nordens största privata resebyråkedja, fortsätter att ta marknadsandelar på den svenska affärsresemarknaden. Efter första halvåret har försäljningen av affärsresor ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period 2007.

– Resias 15 procent i ökad försäljning är ett mycket bra resultat. Jag uppskattar att branschen totalt, på affärsresesidan, har ökat med 4 procent medan privatresandet istället har minskat något, säger
Tomas G Olsson, generalsekreterare i Svenska Resebyråföreningen.

Enligt SRF:s statistik för första halvåret har Resebranschen som helhet ökat med totalt 3 procent jämfört med första halvåret 2007.

– Vi fortsätter att följa vår uttalade strategi, och det ger resultat. Sammantaget ser 2008 ut att bli ett mycket bra affärsreseår för Resia. De flesta företag har idag ökat sin kostnadsmedvetenhet men det personliga mötet ses som viktigare än någonsin, säger Lars Hjorth, produktchef för affärsresor på Resia.

Genom Resias offensiva satsning har affärsreseverksamheten gjorts allt mer synlig.
– Vi har satsat stora resurser på att kommunicera med både befintliga och potentiella kunder. Ökningen handlar både om nya kunder och om merförsäljning när det gäller befintliga. Vi ser nu en fortsatt stor efterfrågan.

Resia har 59 resebyråer runt om i Sverige – från Malmö i söder till Boden i norr. Det senaste förvärvet är Resebyrån AB i Falkenberg.
– Att vi har en lokal förankring och därmed en värdefull lokal kunskap är en stor del i våra framgångar, menar Lars Hjorth.

Prenumerera

Dokument & länkar