Amerikanska patentverket godkänner patent för RESP-3000

Respiratorius meddelar att det amerikanska patentverket utfärdat ett Notice of Allowance för patentansökan gällande RESP-3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera.

Substanserna i RESP-3000-serien binder specifikt till mitokondrier och eftersom hjärtmuskulaturen är rik på mitokondrier finns goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade PET-bilder av detta organ, vilket också bekräftats i den genomförda ”proof of concept” studien.

Markörer till PET kameror attraherar idag ett stort intresse ur ett diagnostiskt perspektiv eftersom bilderna ger en utmärkt upplösning samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Detta har bidragit till en marknad i kraftig tillväxt med en estimerad storlek på 4 miljarder USD 2018, och en hög aktivitet i branschen.

”Ett patentgodkännande i USA är för bolaget av avgörande betydelse då USA representerar den enskilt största marknaden och är ett föregångsland vad gäller introduktion av ny teknologi för förbättrad diagnostik av hjärt-kärlsjukdomar”, säger VD Johan Drott i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Christer Fåhraeus                                                              

Ordf. Respiratorius AB                                                      

+46 705-60 90 00                                                              

christer.fahraeus@respiratorius.com                                  

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar