Första landet har meddelat godkännande av patent för RESP-3000

Respiratorius meddelar att Sydafrika som första land beviljar patent för RESP-3000.

RESP-3000 serien är speciellt utvecklad för att användas i PET-kameror för kardiovaskulär diagnostik.

RESP-3000 serien är en vidareutveckling av Respiratorius patentskyddade substansserie RESP-2000 som utvecklades för behandling av KOL och svår astma. Substanserna i bägge serierna binder specifikt till mitokondrier. Hjärtmuskulaturen kräver mycket energi och är därför rik på mitokondrier vilket ger goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade bilder. Detta har också bekräftats i den ”proof of concept”- studie som framgångsrikt har genomförts vid Rikshospitalet i Köpenhamn.

VD Johan Drott säger i en kommentar att beskedet är glädjande och signifikant eftersom det är det första godkännandet för RESP 3000. Bolaget ser därför med tillförsikt fram emot ytterligare godkännanden, allt eftersom patentprocessen i de enskilda länderna fortskrider.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Christer Fåhraeus
Ordf. Respiratorius AB
+46 705-60 90 00
christer.fahraeus@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör för PET-kamera).

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar