Redeye - Respiratorius: Liten tuva stjälper ofta stora lass

Svårigheter att rekrytera patienter med DLBCL har länge varit en tryckande punkt för Respiratorius. Därför var det med stor lättnad bolaget gav besked att den sista patienten i VALFRID-studien är inkluderad och påbörjat behandling med VAL-001. Respiratorius har under kvartalet tampats med en tom kassa varav besked om emission på 7,5 MSEK var föga förvånande. Med emissionen är Respiratorius finansierat för att ta de första små stegen mot att validera VAL-001. Dock är vår bedömning att likviden inte är tillräcklig för att finansiera potentiellt kommande fas IIb-studier.

När nu fler pusselbitar fallit på plats för Respiratorius har även aktiekursen repat sig och handlas nu på en i övrigt svag börs kring 0,43 SEK och närmar sig saka men säkert vårt motiverade värde. Framöver är vår bedömning att aktiemarknadens kortsiktiga fokus riktas mot fas IIa-data, besked som vi väntar oss under våren 2016. Vi gör mindre förändringar och återupprepar motiverat värde. För att värderingen ska närma sig vårt Bull case krävs ett licensavtal för VAL-001. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/kl9VjI

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.  

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera