Respiratorius AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Respiratorius AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorgets och Aqurats hemsidor med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid                                                8-22 december 2017

Handel med teckningsrätter                           8-20 december 2017

Teckningskurs                                             1,20 SEK

Villkor                                                         Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Minsta teckningspost (utan företräde)             1000 aktier (1.200 SEK)

Emissionsbelopp vid full teckning                   Cirka 21 MSEK

Antal aktier före emissionen                           139 708 423 aktier

Antal emitterade aktier vid full teckning           17 463 552

Teckningsförbindelser och garantier                Emissionen är säkerställd till 100% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Aktiens kortnamn                                         RESP

ISIN-koder                                                  ISIN Aktie SE0004550192

                                                                 ISIN TR SE0010600296

                                                                 ISIN BTA SE0010600304

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar