Respiratorus AB kvartalsrapport 1, 2017

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 247 (-1 310) KSEK.
 • Resultat per aktie[1] uppgick till -0,01 SEK (-0,01).


[1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 139 708 423 aktier per 2017-03-31

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1 2017 (KONCERN)

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • •       Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • •       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 247 (-1 310) KSEK.
 • •       Resultat per aktie[1] uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Australienska patentverket godkänner patent för RESP3000

Det australienska patentverket utfärdade ett Notice of Acceptance för patentansökan gällande RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Prioritetsdatum för patentet är från december 2011, vilket innebär att patentet är i kraft till december 2031.

 • Amerikanska patentverket godkänner ytterligare patent för RESP3000

Det amerikanska patentverket utfärdade ett Notice of Allowance för en avdelad patentansökan gällande RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet innehåller krav för ett utökat produktskydd och är i kraft till december 2031.

 • Styrelseledamot Anders Månsson förvärvar aktier i Respiratorius AB

Anders Månsson som är styrelseledamot i Respiratorius AB sedan 2016 och som hitintills inte ägt aktier, förvärvade 21 517 aktier i Bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

 • Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) beslutar att bevilja Respiratorius ansökan om särläkemedelsstatus för valproinsyra vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

FDA ger särläkemedelsstatus (ODD — Orphan Drug Designation) till läkemedel och biologiska produkter som är avsedda för en säker och effektiv behandling, diagnos eller prevention av sällsynta sjukdomar eller störningar som drabbar färre än 200 000 personer i USA. ODD ger vissa förmåner och incitament, inklusive marknadsexklusivitet under 7 år efter marknadsgodkännande för den utsedda indikationen.

 • Det Japanska patentverket (Japan Patent Office) utfärdar ett ”Notice of Allowance” för patentansökan för RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet är i kraft till december 2031. 

Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Israel, Australien och Sydafrika. Därutöver beviljades i USA, under mars 2017, en avdelad ansökan för RESP3000 kring specifika produktkrav.


[1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 139 708 423 aktier per 2017-03-31

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar