Sista patienten är inkluderad i klinisk fas IIa studie med VAL-001

Respiratorius meddelar att den sista patienten har inkluderats och genomgått sin första behandling med VAL-001 i den kliniska fas IIa studien.

Fas I/IIa studierna genomförs vid Skånes onkologiska klinik, SUS i Lund/Malmö, Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. VAL-001 ges som förbehandling inför standard kemoterapi, med tillägg av Rituximab (R-CHOP), vid behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom.

Diffust storcelligt B-cells lymfom är den vanligaste typen av aggressivt lymfom som årligen drabbar ca 60 000 personer i US och Europa. 5-års överlevnaden för sjukdomen är ca 60%.

Målet för den tidigare avslutade kliniska fas I studien av VAL-001 var att etablera maximalt tolerabel dos. I den pågående fas IIa studien är målet att säkerställa att dosen är tolerabel även i en större patientgrupp (totalt 20 patienter). Studierna ger även preliminära data om de terapeutiska effekterna av VAL-001 i kombination med R-CHOP, samt data kring farmakokinetik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus                                                               Johan Drott

Ordf. Respiratorius AB                                                       VD Respiratorius AB

+46 705-60 90 00                                                               +46 709-22 41 40

christer.fahraeus@respiratorius.com                                   johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör för PET-kamera).

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar