Äldrematen liknar mer utfodring än måltid!

På många äldreboenden serveras maten utan vare sig valmöjligheter, omtanke eller flexibilitet. Det handlar om utfodring snarare än värdighet. Restaurangvärlden har granskat mat och måltider till äldre som bor på institution. I morgon publiceras en artikel i Restaurangvärlden som garanterat kommer uppmärksammas i många sammanhang.

Restaurangvärlden har genomfört 50 djupintervjuer med anhöriga till boende inom äldreomsorgen och resultaten är skrämmande. Var tredje intervjuad är mycket missnöjd. Hälften anser att maten inte är tillräckligt varierad på boendet och drygt 80 procent av de tillfrågade uppger att deras anhöriga sällan eller aldrig har möjlighet att välja mat eller på annat sätt ha inflytande över sin måltidssituation. Den transporterade maten är ett genomgående problem som flera tar upp under intervjun. Det spelar mindre roll om maten kommer från ett centralkök i närheten eller långt borta – att maten inte lagas på plats i huset tar bort en stor del av matglädjen.

Citat från anhöriga i undersökningen:

”Maten, som skulle kunna vara ljuspunkterna för mina föräldrar, har istället blivit något som gör dem nedstämda. Värdigheten har tagits ifrån dem och livslusten försvinner.”

”Maten lagas i centralkök och forslas till äldreboendet. Det är nästan ingen variation och det finns ingen möjlighet att välja maträtt.”

”Min mamma tillhör ju den gamla stammen som inte gärna klagar. Men jag märker att det gör henne ledsen att maten är så tråkig.”

”Jag är helt säker på att det skulle löna sig att anställa en kock och laga maten av färska råvaror. Det handlar om kunskap och sunt förnuft. I dag slängs massor av mat bort varje dag eftersom den varit varmhållen.”

”Pappa har under det här året även varit på ett korttidsboende i Östergötland och det var precislika dåligt där. Det finns inget engagemang och inget personligtansvar i den svenska äldreomsorgen. Jag är rädd för att bli gammal.”

Prenumerera

Dokument & länkar