Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.50%. Emissionsdatum blir 29 maj 2017.

Nordea Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO Resurs Holding,
peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager,
gunilla.wikman@resurs.se +46 707 638 125 

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Taggar:

Om oss

Om ResursResurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar