Resurs Bank publicerar årsredovisning 2016

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2016.

Koncernredovisningen och årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. 

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

  

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.  


Om oss

Om ResursResurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Prenumerera