Resurs Holding AB publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2015

Resurs Holding AB är moderbolag till Resurs Bank AB. I koncernen ingår förutom Resurs Bank AB också Solid Försäkringsaktiebolag samt, efter periodens slut, det norska bolaget yA Bank AS. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holding AB:s hemsida; www.resursholding.se.

I kvartalsrapporten för Resurs Holding AB finns på sidorna 7 och 8 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör lejonparten av Resurs Bank AB:s verksamhet. Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not 4 på sidan 23.

Samtidigt publiceras idag även Resurs Bank AB:s periodiska information om bankens kapitaltäckning. Den finns att tillgå på Resurs Bank AB:s hemsida www.resursbank.se.

För mer information kontakta:
Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se, +46 736 654 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638 125


Resurs Bank AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015,
kl. 17.30.

Om Resurs Bank
Resurs Bank grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann man det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är man en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder och partnerskap med ca. 1 200 handlarkedjor och ca. 35 000 butiker i Norden.

Från basen inom retail finance har produkterbjudandets utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card, som har över
140 000 kunder i Norden.

Om oss

Om ResursResurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar