Rethinking Care Sweden AB deltar vid Sedermeradagen Malmö

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) kommer att delta vid Sedermeradagen Malmö den 9 maj 2017, med syftet att informera om sin verksamhet och framtidsutsikter för befintliga och potentiella investerare.

Sedermeradagen är ett investerarevent som arrangeras av Sedermera Fondkommission, som tar plats på Malmö Live den 9 maj 2017. Dagen inleds med frukostservering 07.30 och pågår fram till cirka 18.00. Fredrik Thafvelin, VD, kommer att representera Rethinking Care i egenskap av talare klockan 11.05–11.20.

  
För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin 
VD Rethinking Care Sweden AB
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Telefon: 046-38 67 41

 
Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

Taggar:

Om oss

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

Prenumerera

Dokument & länkar