Rethinking Care Sweden AB samlar dotterbolag under nytt varumärke och skapar en gemensam sälj- respektive leveransorganisation

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.

Rethinking Care:s dotterbolag Läkartid nu Nordic AB (”Läkartid”), Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) och Säkravård Norden AB (”Säkravård”) levererar vårdtjänster på nätet, digital företagshälsa samt tjänster till försäkringsmarknaden. De tre dotterbolagens tjänster kommer alla nu framöver att marknadsföras under det nya varumärket Curando.

Läkartid:s tjänster blir Curando Privat, Friskare på jobbet:s tjänster blir Curando Företag och Säkravård:s tjänster blir Curando Försäkring.

Det nya namnet tydliggör kopplingen mellan de olika tjänsterna. Vård av privatpersoner, god arbetsmiljö och försäkringsfinansiering av god vård har samma mål; friska individer som har det bra.

Bolagsledningen gör bedömningen att namnet Curando förenklar och förtydligar. Curando kommer att vara det gemensamma sökordet på internet. För varje verksamhet har det tagits fram nya hemsidor med uppdaterad design och funktionalitet för de digitala tjänterna för att göra det så enkelt och användarvänligt som möjligt.

Samtidigt som Curando lanseras samlar Rethinking Care sin försäljning och sin leverans i separata organisationer med en ansvarig för varje del. Säljorganisationen med sex medarbetare kommer att ledas av Mattias Johansson och den centrala leveransorganisationen kommer att ledas av Thomas Palmqvist. Rethinking Cares dotterbolag Agilit AB:s IT-verksamhet och det norska dotterbolaget Curando AS verksamhet underordnas inte den nya sälj- och leveransorganisationen. Den svenska leveransorganisationen levererar till Norge samtidigt som norsktalande medarbetare rekryteras till Sverige fortlöpande.

Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care, kommenterar:

”Vi har med det nya varumärket Curando tagit ett viktigt steg för att stärka vår position på marknaden. Detta är en investering som genomförts med avsikt att skapa både tydlighet och mervärde för våra kunder. Genom en samlad säljorganisation avser vi att stärka vår försäljning. Vårt varumärke är vårt löfte. Curando återfinns på många språk och står för omhändertagande och läkning – precis som våra verksamheter.”


För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin 
VD Rethinking Care Sweden AB                                                                                                              
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Telefon:  046 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 09.00 CET.


Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

Taggar:

Om oss

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

Prenumerera

Dokument & länkar