Invånarna i Dalarna bland de bästa pantarna i landetInvånarna i Dalarna bland de bästa pantarna i landet – Boende i Malung och Älvdalen allra duktigast

Sverige håller sig kvar i toppen bland länder som är bäst i världen på att panta. Ny statistik från Returpack visar att nästan 9 av 10 burkar och PET-flaskor återvanns under 2008, och att vi i snitt pantade 142 burkar och flaskor per person. I Dalarna låg pantningen per person på 166 förpackningar. Det räcker till en fjärdeplacering för länet i pantningsligan även i år. I Malung och Älvdalen pantade man långt över riksgenomsnittet och kom upp i 269 respektive 250 burkar och flaskor per person.

Siffrorna bygger på Returpacks statistik från förra året då vi i Sverige återvann 1,44 miljarder burkar och flaskor, vilket gör oss till ett av de bästa länderna i världen. Bäst i landet på att panta är man i Värmland, där Eda kommun toppar med ett genomsnitt på 566 pantade förpackningar per person. – När det gäller statistik på kommunnivå så vet vi att de som har stora handels- och köpcentrum generellt har en fördel jämfört med andra kommuner. När det gäller Värmland så är det till stor del gränshandelns förtjänst med norrmän som handlar och pantar i regionen, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Målet har överträffats när det gäller burkar Totalt återvinns 88 procent, av de burkar och PET-flaskor vi dricker ur och blir till nya burkar och flaskor. Det innebär att regeringens uppsatta mål på en 90-procentig återvinning nästan är uppfyllt. När det gäller återvinningsgraden för burkar ligger den på 91 procent vilket innebär att målet redan överträffats.
– Vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Sverige är sedan länge ett föregångsland när det gäller pantning och vi har ett världsledande pantsystem. Att vi svenskar är så bra på att panta handlar till stor del om att många är medvetna om miljövinsterna när det gäller återvinning, säger Pelle.

Stora miljövinster Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminiumburkar är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en helt ny. – Genom en enkel vardagshandling kan vi därmed ta igen en del av den energi som vi förbrukar när vi exempelvis duschar, lagar mat eller tittar på tv. Och det är så vi måste tänka för att värna om vår miljö, säger Pelle.

Pantning på topp efter midsommar Enligt pantstatistiken per län kan man tydligt se att det är de län som gränsar till Norge som ligger i topp. Till topplistan hör också Gotland, vilket förklaras med de många turisterna.
– Vi konsumerar mer dryck under sommaren vilket visar sig i pantstatistiken och efter midsommarhelgen ligger pantningen på topp, avslutar Pelle.För mer information kontakta: Pelle Hjalmarsson, vd Returpack Tel: 011-19 19 61 pelle.hjalmarsson@returpack.se

Katarina Lundell, marknadschef Returpack Tel: 011-19 19 82 Katarina.lundell@returpack.se

Se bifogad topp- och bottenlista per kommun och län.
Fullständig statistik per län och kommun finns att hämta på www.returpack.se

Ytterligare information, bilder och filmer etc, finns på www.newsdesk.se/pressroom/ab_svenska_returpackReturpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/